هاشمی، روحانی و احمدی نژاد در لباس نظامی/ عکس
برچسب ها: روحانی ، هاشمی ، لباس نظامی