گونه‌های خاصی از بز کوهی وجود دارد که می‌توانند روی صخره‌های با شیب بسیار زیاد حتی ۹۰ درجه تعادل خود را حفظ کنند، بالا بروند و پایین نیفتند. جالب اینجاست که این بزها برای لیسیدن نمکِ سنگ‌ها حاضرند هر مسیری را طی کنند.

11149406_885270304862403_5284806901407591085_n11174925_885270318195735_1196079194584141636_n10422937_885270284862405_6748555400203808172_n11138554_862008897209526_3596745894121108688_n10999523_885270281529072_963749602320483989_n